Nieuws

.

Koninklijke Wandel Bond Nederland

Zo heet de wandelbond die ontstaan is uit een fusie tussen de KNBLO Wandelorganisatie Nederland en de Nederlandse Wandelsport Bond. Het fusietraject kenmerkte zich in de laatste maanden van 2014 door de vele algemene ledenvergaderingen die allemaal akkoord moesten geven aan de voorgenomen fusie.

Op zaterdag 20 december vonden de laatste 2 vergaderingen plaats en na goedkeuring zou de fusie een feit zijn. Vrijwel unaniem zijn de beide vergaderingen akkoord gegaan met de fusie, die per 1 januari


Lees meer...
Wandelen bij wandelvereniging Gelderland

Wandelen bij Wandelvereniging Gelderland…..

Dat is genieten van mooie routes tijdens onze tochten, neem nou de Snertmars die we gezamenlijk organiseren met Wios ‘81, dat is een route die onlangs vernieuwd is en we daar heel veel lovende woorden over kregen dus voor volgend jaar een aanrader in januari.

De Avondvierdaagse in juni waar we voor de 5 km wandelaars een kabouterroute hebben gerealiseerd en erg aangeslagen is bij de jeugd.

De Herfstkleurentocht, natuurlijk altijd in oktober als er


Lees meer...