Koninklijke Wandel Bond Nederland

Zo heet de wandelbond die ontstaan is uit een fusie tussen de KNBLO Wandelorganisatie Nederland en de Nederlandse Wandelsport Bond. Het fusietraject kenmerkte zich in de laatste maanden van 2014 door de vele algemene ledenvergaderingen die allemaal akkoord moesten geven aan de voorgenomen fusie.

Op zaterdag 20 december vonden de laatste 2 vergaderingen plaats en na goedkeuring zou de fusie een feit zijn. Vrijwel unaniem zijn de beide vergaderingen akkoord gegaan met de fusie, die per 1 januari 2015 zijn beslag heeft gekregen.

Het jaar 2015 wordt benut om de werkzaamheden opnieuw op te zetten.

 Leden ontvangen het bondspasje 2015 niet eerder dan 1 maart a.s. Het oude pasje van 2014 blijft tot die tijd zijn geldigheid behouden.