Contact

Via onderstaand formulier kunt u met ons contact opnemen of u neemt via de rechtstreeks contact op met:

avond4daagsenijmegen

voorzitter

Secretaris

avond4daagse@wandelvereniginggelderland.nl

voorzitter@wandelvereniginggelderland.nl

secretaris@wandelvereniginggelderland.nl

   

I.h.k.v. de privacy heeft WV Gelderland per 1 januari 2024 één centraal telefoonnummer:
06-1054 1705
Tot aan de Avond4Daagse krijgt u Monique van den Akker aan de telefoon. Coördinatrice en contactpersoon voor de avondvierdaagse.
Tijdens de Avond4Daagse en de Herfstkleurentocht is dit het primaire nummer om snel contact te krijgen  met de organisatie.

  • Vanaf 15 maart tot en met 12 mei 2024, wordt regelmatig de voicemail afgeluisterd naar berichten. U wordt zo nodig teruggebeld.
  • Van 13 mei tot en met 30 juni is dit nummer bereikbaar voor zaken rondom de Avondvierdaagse.
  • Vanaf 1 september tot en met 14 oktober 2024 is dit nummer bereikbaar voor de Herfstkleurentocht.
  • Mocht u een vraag hebben? Hier boven treft u de emailadressen van onze bestuursleden aan