Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en de Wandelvereniging Gelderland deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

De Wandelvereniging Gelderland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Daarnaast is de Wandelvereniging Gelderland niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de sites verkregen is (door middel van links, downloads e.d.).

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de Wandelvereniging Gelderland of aan haar besturen en worden uitdrukkelijk voorbehouden. De Wandelvereniging Gelderland is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Gebruik door derden van de op deze website geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks is verboden zonder vooraf verleende toestemming.